Šifrované datové přenosy

Šifrované datové přenosy jsou určeny zejména pro spojení poboček, zabezpečené připojení zaměstnanců do firemní sítě, zašifrované spojení pro hlasové a video přenosy.

Šifrované datové přenosy lze dělit do dvou skupin:

  1. Šifrované přenosy dat
  2. Šifrovaná obousměrná komunikace

U šifrovaných přenosů dat využíváme šifrovací algoritmy pro šifrování FTP a HTTP přenosů dat.

U šifrované obousměrné komunikace se využívají šifrovací VPN tunely, které zajistí stálé zabezpečené tunely/propojení mezi pobočkami či externími spolupracovníky.

Nyní se již nemusíte bát automatizované synchronizace obsahu mezi několika servery napříč internetem. Datové přenosy jsou od zahájení komunikace až po jejich ukončení zasílány v bezpečné zašifrované podobě. Takže nikdo nezjistí, jaké soubory jsou předmětem přenosu. Navíc lze vše nastavit na automatický provoz a omezit tak chybu lidského faktoru.

Schema šifrované datové přenosy

Předmětem dodávek naší společnosti jsou:

  • VPN tunely pro spojení poboček vaší společnosti
  • VPN tunely pro přístup zaměstnanců k pracovním datům
  • Šifrované FTP a HTTP přenosy souborů a složek
  • Šifrované spojení pro hlasové a video přenosy v rámci vašich poboček
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na mailu info@sist.cz nebo telefonu 266 007 266
Algoritmus SHA 1 už není bezpečný

visací zámekHašovací algoritmus SHA-1 by měl být internetovými prohlížeči...

22. 10. 2015
Opět Flash Player...

infoSpolečnost Adobe vydala novou aktulizace pro Adobe Flash Player, který byl opakovaně...

2. 6. 2015
Věřte - Nevěřte

Ať již byly pohnutky ze strany Microsoftu jakékoli, jedno je jasné - informace sdělované prostřednictvím jeho Hotmailu jsou důvěrné do té chvíle, než se "někdo" rozhodne zjistit, co všechno...

26. 3. 2014
Změna strategie, podstata zůstává

Zpravodajské služby mají neustálou potřebu vědět o nás vše. Jak se mění zvyky, mění se i strategie ve sledování. Podstata ovšem zůstává beze změny - za každou cenu mít přehled, kdo kde a s kým je v...

8. 2. 2014
Zbystřete pozornost

Riziko častějších a sofistikovanějších útoků je velmi aktuální. Malé a střední společnosti zabezpečení nevěnují dostatečnou pozornost, velké společnosti na tom nejsou o mnoho lépe. Naopak mnohem...

30. 1. 2014
Šifrované hovory a internet - SIST | ANAREUS CZ, s.r.o. | tel. 244 464 132